นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
81   คน
สถิติทั้งหมด
155941   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
กิจกรรมงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2566 โฮมรากเหง้าเผ่าผู้ไท นำโดยนางสาววิภาวี บุญเรืองนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
กิจกรรมงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2566 โฮมรากเหง้าเผ่าผู้ไท นำโดยนางสาววิภาวี บุญเรืองนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
    152
เมื่แเวลา ๑๘.๐๐ น. ( วันนี้ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ )  นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/สมาชิกสภา/พนักงานเทศบาลตำบลกุดสิมทุกท่าน ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ได้ร่วมขบวนแห่ งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลกุ
เมื่แเวลา ๑๘.๐๐ น. ( วันนี้ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/สมาชิกสภา/พนักงานเทศบาลตำบลกุดสิมทุกท่าน ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ได้ร่วมขบวนแห่ งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลกุ
    163
เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภา /พนักงานเทศบาลตำบลกุดสิม ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ
เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภา /พนักงานเทศบาลตำบลกุดสิม ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ
    166
เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ/ พนักงานเทศบาลตำบลกุดสิม ได้ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ/ พนักงานเทศบาลตำบลกุดสิม ได้ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
    246
เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม  ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน /ประชาชน ได้ร่วมต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี  พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเค
เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน /ประชาชน ได้ร่วมต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเค
    214
เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลกุดสิม ได้ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ ม
เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลกุดสิม ได้ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ ม
    273
เมื่อเวลา ๐๘.๐๐น. ( วันที่ ๒๔ เมษายน  ๒๕๖๕ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลทุกท่าน ได้ร่วมอ่านสาร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" ประจำปี ๒๕๖๕  ทั้งนี้น
เมื่อเวลา ๐๘.๐๐น. ( วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลทุกท่าน ได้ร่วมอ่านสาร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" ประจำปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้น
    360
เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๕เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลกุดสิมได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดสิม
เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๕เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลกุดสิมได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดสิม
    367
เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ )  นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล /เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้จัดงานพิธีบวงสรวงวิญาณพระธิเบศร์วงศา ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษผู้ก่อตั้ง
เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล /เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้จัดงานพิธีบวงสรวงวิญาณพระธิเบศร์วงศา ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษผู้ก่อตั้ง
    380
เมื่อเวลา ๐๙.๓๐น.(วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลสิม ได้มอบหมายให้ นายราเมศร์ เลิศล้ำ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดสิม  และรับฟังปัญหาความต้องการแนวทางในการพัฒนา
เมื่อเวลา ๐๙.๓๐น.(วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลสิม ได้มอบหมายให้ นายราเมศร์ เลิศล้ำ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดสิม และรับฟังปัญหาความต้องการแนวทางในการพัฒนา
    329
เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. ( วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม ได้ร่วมต้อนรับ พลตรี พรชัย มาหลิน ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่๓ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้าน กุดสิม - คุ้มเก่า อ.เ
เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. ( วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม ได้ร่วมต้อนรับ พลตรี พรชัย มาหลิน ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่๓ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้าน กุดสิม - คุ้มเก่า อ.เ
    411
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม เป็นประธานในกิจกรรมรับฟังปัญหาจากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดสิม
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม เป็นประธานในกิจกรรมรับฟังปัญหาจากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดสิม
    352
เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. (๙ ธันวาคม ๒๕๖๔) ณ ห้องโสมพมิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม รับมอบใบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๔ ในระดับ A โ
เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. (๙ ธันวาคม ๒๕๖๔) ณ ห้องโสมพมิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม รับมอบใบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๔ ในระดับ A โ
    408
เมื่อเวลา๐๙.๓๐น. (วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร /สท.และเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับ อสม. และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจและ
เมื่อเวลา๐๙.๓๐น. (วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร /สท.และเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับ อสม. และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจและ
    354
( วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ) เวลา ๐๙.๐๐ น.  นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วย พ.จ.อ.ศิวานันท์ จารุชัยศิริวรกุล ปลัดเทศบาลตำบลกุดสิม ได้เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ทั้งนี้นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเท
( วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วย พ.จ.อ.ศิวานันท์ จารุชัยศิริวรกุล ปลัดเทศบาลตำบลกุดสิม ได้เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ทั้งนี้นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเท
    405
เมื่อเวลา๐๙.๓๐น. (วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร /สท.และเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให
เมื่อเวลา๐๙.๓๐น. (วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร /สท.และเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให
    344
เมื่อเวลา ๑๘.๐๐ น.(วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมต้อนรับ ท่านส.ส.ประเสริฐ บุญเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประ
เมื่อเวลา ๑๘.๐๐ น.(วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมต้อนรับ ท่านส.ส.ประเสริฐ บุญเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประ
    435
เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวนพระบรมราชานุสาวรีย์พระบ
เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวนพระบรมราชานุสาวรีย์พระบ
    374
เมื่อเวลา ๑๒.๓๐ น. (วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมพิธีพระราชทานน้ำสรงและผ้าไตร พร้อมเครื่องสักการะถวายแด่พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ ณ สถานที่ตั้งพระธาตุหมื่นหินวชิรโสภณญาณ บ้านทุ่งกระเดา หมู่ที
เมื่อเวลา ๑๒.๓๐ น. (วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมพิธีพระราชทานน้ำสรงและผ้าไตร พร้อมเครื่องสักการะถวายแด่พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ ณ สถานที่ตั้งพระธาตุหมื่นหินวชิรโสภณญาณ บ้านทุ่งกระเดา หมู่ที
    488
เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห
เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห
    315
เมื่อเวลา๐๙.๓๐ น. (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีฯ.
เมื่อเวลา๐๙.๓๐ น. (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีฯ.
    373
เวลา ๐๙.๓๐ น. ( วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ )  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดสิม นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดสิม เพื่อนพิจารณาร่างแผนก
เวลา ๐๙.๓๐ น. ( วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดสิม นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดสิม เพื่อนพิจารณาร่างแผนก
    462
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔( เวลา๑๓.๓๐น.) ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดสิม สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๑
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔( เวลา๑๓.๓๐น.) ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดสิม สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๑
    366
เมื่อเวลา๐๙.๓๐น. (วันที่๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดสิม นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เมื่อเวลา๐๙.๓๐น. (วันที่๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดสิม นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
    654
เมื่อเวลา ๐๘.๐๐น. วันที่๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองได้ร่วมต้อนรับนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อเวลา ๐๘.๐๐น. วันที่๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองได้ร่วมต้อนรับนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    475
เมื่อเวลา ๑๕.๐๐น. วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับอำเภอเขาวง/ผู้นำชุมชนได้ต้อนรับ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อเวลา ๑๕.๐๐น. วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับอำเภอเขาวง/ผู้นำชุมชนได้ต้อนรับ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
    373
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ( เวลา๑๐.๓๐ น.) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม ได้พื้นที่พบพี่น้องที่เลี้ยงโคกระบือบ้านทุ่งกระเดา ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ( เวลา๑๐.๓๐ น.) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม ได้พื้นที่พบพี่น้องที่เลี้ยงโคกระบือบ้านทุ่งกระเดา ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
    563


หน้าที่ 1ทั้งหมด2
1 2