นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
94   คน
สถิติทั้งหมด
223035   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554
 • เมื่อเวลา o๘.๓๐ น. ( วันที่ ๘ ธันวาคม...
  เมื่อเวลา o๘.๓๐ น. ( วันที่ ๘ ธันวาคม...
 • เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น. ( วันที่ ๒๗ พฤศจิก...
  เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น. ( วันที่ ๒๗ พฤศจิก...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ ตุลาคม...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ ตุลาคม...
 • เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ( ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ )...
  เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ( ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ )...
 • เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ( วันที่่ ๒ ตุลาคม...
  เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ( วันที่่ ๒ ตุลาคม...
 • เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๑๒ สิงหาค...
  เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๑๒ สิงหาค...
 • กิจกรรมงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติ ประจำปี...
  กิจกรรมงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติ ประจำปี...
 • เมื่แเวลา ๑๘.๐๐ น. ( วันนี้ ๘ พฤศจิกา...
  เมื่แเวลา ๑๘.๐๐ น. ( วันนี้ ๘ พฤศจิกา...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ ตุลาคม...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ ตุลาคม...
 • เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๑๒ สิงหาค...
  เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๑๒ สิงหาค...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๗ กรกฎาคม...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๗ กรกฎาคม...
 • เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๓ มิถุนาย...
  เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๓ มิถุนาย...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐น. ( วันที่ ๒๔ เมษายน ...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐น. ( วันที่ ๒๔ เมษายน ...
 • เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๕เวลา ๑...
  เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๕เวลา ๑...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ มีนาคม...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ มีนาคม...
 • เมื่อเวลา ๐๙.๓๐น.(วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ...
  เมื่อเวลา ๐๙.๓๐น.(วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. ( วันที่ ๑๗ กุมภาพ...
  เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. ( วันที่ ๑๗ กุมภาพ...
 • เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นางสาววิภา...
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นางสาววิภา...
ดร.ประดิษฐ์ ศรีประไหม
ดร.ประดิษฐ์ ศรีประไหม
ปลัดเทศบาลตำบลกุดสิม
นายพินิจ ศรีนาม
นายพินิจ ศรีนาม
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิม
ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี๒๕๖๗ (ครั้งที่2)
ลงข่าว : 08/07/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 19
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ลงข่าว : 06/02/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 162
ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่1)
ลงข่าว : 21/12/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 103
ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖
ลงข่าว : 10/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 254
ประกาศเทศตำบลกุดสิม การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ลงข่าว : 19/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 277
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถจ.กาฬสินธุ์
ทดสอบ (1)
การอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ (เจ้าหน้าที่ สถจ. และท้องถิ่นอำเภอ)
การอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ (เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เทศบาล)
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนจัดกิจกรรม รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day) พร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2567
หนังสือทดสอบส่งตรง อปท.03
การจัดทำคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
การประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภาพศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
การขอรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
23/07/2024 : จ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อขยะเทศบาลตำบลกุดสิม ครั้งที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/07/2024 : จ้างเหมามหรสพ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2024 : ซื้อวัสดุศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2024 : จ้างเหมาเครื่องเสียง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเวทีในสถานที่พิธีเปิด สำหรับโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2024 : จ้างเหมาเวทีบริเวณจุดกรรมการให้คะแนน ๒ จุด สำหรับโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2024 : จ้างเหมามหรสพ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2024 : ซื้อน้ำยากำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2024 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยถังขยะพลาสติกขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร มีล้อ 2 ล้อ ฝาเรียบทรงสี่เหลี่ยม สีน้ำเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2024 : ซื้อกายอุปกรณ์ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 (รถเข็นเหล็ก ชุปโครเมี่ยม เบรกมือรุ่นมาตรฐานสำหรับคนพิการ) จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขบวนฟ้อนรำเทศบาลตำบลกุดสิมปี 65
ขบวนฟ้อนรำเทศบาลตำบลกุดสิม ปี65
ขบวนฟ้อนรำเทศบาลตำบลกุดสิมปี65
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • โยธาไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงบประมาณ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ธ.ธกส
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมทางหลวง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงาน ป.ป.ช.
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมสรรพากร
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ITA
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • คลังข่าวมหาดไทย