นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
142   คน
สถิติทั้งหมด
187315   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554
 • เมื่อเวลา o๘.๓๐ น. ( วันที่ ๘ ธันวาคม...
  เมื่อเวลา o๘.๓๐ น. ( วันที่ ๘ ธันวาคม...
 • เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น. ( วันที่ ๒๗ พฤศจิก...
  เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น. ( วันที่ ๒๗ พฤศจิก...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ ตุลาคม...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ ตุลาคม...
 • เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ( ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ )...
  เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ( ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ )...
 • เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ( วันที่่ ๒ ตุลาคม...
  เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ( วันที่่ ๒ ตุลาคม...
 • เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๑๒ สิงหาค...
  เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๑๒ สิงหาค...
 • กิจกรรมงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติ ประจำปี...
  กิจกรรมงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติ ประจำปี...
 • เมื่แเวลา ๑๘.๐๐ น. ( วันนี้ ๘ พฤศจิกา...
  เมื่แเวลา ๑๘.๐๐ น. ( วันนี้ ๘ พฤศจิกา...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ ตุลาคม...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ ตุลาคม...
 • เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๑๒ สิงหาค...
  เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๑๒ สิงหาค...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๗ กรกฎาคม...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๗ กรกฎาคม...
 • เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๓ มิถุนาย...
  เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๓ มิถุนาย...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐น. ( วันที่ ๒๔ เมษายน ...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐น. ( วันที่ ๒๔ เมษายน ...
 • เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๕เวลา ๑...
  เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๕เวลา ๑...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ มีนาคม...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ มีนาคม...
 • เมื่อเวลา ๐๙.๓๐น.(วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ...
  เมื่อเวลา ๐๙.๓๐น.(วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. ( วันที่ ๑๗ กุมภาพ...
  เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. ( วันที่ ๑๗ กุมภาพ...
 • เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นางสาววิภา...
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นางสาววิภา...
ดร.ประดิษฐ์ ศรีประไหม
ดร.ประดิษฐ์ ศรีประไหม
ปลัดเทศบาลตำบลกุดสิม
นายพินิจ ศรีนาม
นายพินิจ ศรีนาม
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิม
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ลงข่าว : 06/02/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 26
ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ลงข่าว : 21/12/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 30
ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖
ลงข่าว : 10/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 185
ประกาศเทศตำบลกุดสิม การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ลงข่าว : 19/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 194
ประกาศบาลตำบลกุดสิม เรื่องระเบียบการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดสิม ประจำปี2565
ลงข่าว : 16/09/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 454
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถจ.กาฬสินธุ์
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการคำนวณเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบำนาญ
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
แจ้งข้อค้นพบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fundamentals and Practical Approaches to Smart Cities)
โครงการยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2567 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
การเข้าร่วมเป็นครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
การสนับสนุนทุนการศึกษาให้บุตร หลาน และญาติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลง ความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
โครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี 2567 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
20/02/2024 : จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบห้วยน้อยซอยข้างบ้านนายศรีสุวรรณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2024 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดทรงศิลาไปหนองหลวง หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2024 : จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมแท่นวางรูปปั้นพระธิเบศร์วงศาบริเวณหอทะหลา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2024 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนกลอย หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธฺุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2024 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบห้วยกุดคล้า หมู่ที่ ๑,๑๔ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2024 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดกลางคุ้มเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2024 : จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 2844 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2024 : ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2024 : จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดกลางคุ้มเก่าไปห้วยสายนาเวียง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ฺ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2024 : ซื้อปั๊มลมสายพานพร้อมมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กระดานข่าวทั่วไป
กำลังปรับปรุงเว็บไซต์ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะครับ ( อ่าน 810 / ตอบ 2 )
    โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม   เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2564 : 22:53    ตอบล่าสุด : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
ขบวนฟ้อนรำเทศบาลตำบลกุดสิมปี 65
ขบวนฟ้อนรำเทศบาลตำบลกุดสิม ปี65
ขบวนฟ้อนรำเทศบาลตำบลกุดสิมปี65
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมจัดหางาน
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ศาลปกครอง
 • มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงบประมาณ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ITA
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
 • สำนักงาน ป.ป.ช.
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • โยธาไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กระทรวงการคลัง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ธ.ออมสิน
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมทางหลวง
 • สถ.จ.ขอนแก่น