นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
2   คน
สถิติทั้งหมด
206190   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554
 • เมื่อเวลา o๘.๓๐ น. ( วันที่ ๘ ธันวาคม...
  เมื่อเวลา o๘.๓๐ น. ( วันที่ ๘ ธันวาคม...
 • เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น. ( วันที่ ๒๗ พฤศจิก...
  เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น. ( วันที่ ๒๗ พฤศจิก...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ ตุลาคม...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ ตุลาคม...
 • เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ( ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ )...
  เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ( ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ )...
 • เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ( วันที่่ ๒ ตุลาคม...
  เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ( วันที่่ ๒ ตุลาคม...
 • เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๑๒ สิงหาค...
  เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๑๒ สิงหาค...
 • กิจกรรมงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติ ประจำปี...
  กิจกรรมงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติ ประจำปี...
 • เมื่แเวลา ๑๘.๐๐ น. ( วันนี้ ๘ พฤศจิกา...
  เมื่แเวลา ๑๘.๐๐ น. ( วันนี้ ๘ พฤศจิกา...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ ตุลาคม...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ ตุลาคม...
 • เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๑๒ สิงหาค...
  เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๑๒ สิงหาค...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๗ กรกฎาคม...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๗ กรกฎาคม...
 • เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๓ มิถุนาย...
  เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๓ มิถุนาย...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐น. ( วันที่ ๒๔ เมษายน ...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐น. ( วันที่ ๒๔ เมษายน ...
 • เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๕เวลา ๑...
  เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๕เวลา ๑...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ มีนาคม...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ มีนาคม...
 • เมื่อเวลา ๐๙.๓๐น.(วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ...
  เมื่อเวลา ๐๙.๓๐น.(วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. ( วันที่ ๑๗ กุมภาพ...
  เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. ( วันที่ ๑๗ กุมภาพ...
 • เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นางสาววิภา...
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นางสาววิภา...
ดร.ประดิษฐ์ ศรีประไหม
ดร.ประดิษฐ์ ศรีประไหม
ปลัดเทศบาลตำบลกุดสิม
นายพินิจ ศรีนาม
นายพินิจ ศรีนาม
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิม
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ลงข่าว : 06/02/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 123
ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ลงข่าว : 21/12/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 71
ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖
ลงข่าว : 10/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 224
ประกาศเทศตำบลกุดสิม การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ลงข่าว : 19/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 250
ประกาศบาลตำบลกุดสิม เรื่องระเบียบการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดสิม ประจำปี2565
ลงข่าว : 16/09/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 519
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถจ.กาฬสินธุ์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2567
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3)
ขอประสานการดำเนินการร่วมกันในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรณรงค์วันดื่มนมโลก
การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 33
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค
ขยายระยะเวลาโครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2
การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
13/06/2024 : จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำ คสล. พร้อมขนทิ้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลกุดสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/06/2024 : ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘ ตัว บ้านสายนาเวียง หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า เทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2024 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยถังขยะพลาสติกขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร มีล้อ 2 ล้อ ฝาเรียบทรงสี่เหลี่ยม สีน้ำเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2024 : ซื้ออุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล และชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา (เสื้อ) สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดสิม ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2024 : ซื้อวัสดุเตรียมสนามการแข่งขันกีฬาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดสิม ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/06/2024 : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7163 กาฬสินธุ์ และทะเบียนหมายเลข 81 - 8462 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/06/2024 : ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2024 : จ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อขยะเทศบาลตำบลกุดสิม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2024 : จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบห้วยน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2024 : ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดสิม เด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป.๖ โรงเรียนในเขตเทศบาลที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขบวนฟ้อนรำเทศบาลตำบลกุดสิมปี 65
ขบวนฟ้อนรำเทศบาลตำบลกุดสิม ปี65
ขบวนฟ้อนรำเทศบาลตำบลกุดสิมปี65
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กระทรวงการคลัง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงาน ป.ป.ช.
 • กรมบัญชีกลาง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ITA
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
 • มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • ศาลปกครอง
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมจัดหางาน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมสรรพากร
 • ธ.ธกส
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมทางหลวง
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • โยธาไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์