นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
66616   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

กองช่าง

ชื่อ - นามสกุล :
นายเฉลิมวิช เผื่อดผุด
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
เบอร์ติดต่อ : 086-2304838
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประเสริฐ ทองสุขนอก
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ : 084-9551338
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายปราโมทย์ ยันตะบุษย์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ : 086-8502819
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวปาณิสรา ตรัสศรี
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 087-8566143
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายณรงค์เดช ศรีนาม
ตำแหน่ง :
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุรสินธิ์ วิชาสาร
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)
เบอร์ติดต่อ : 083-3278959
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประยงค์ จันทร์หล่น
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ลูกจ้างประจำ)
เบอร์ติดต่อ : 084-9556363
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวีระพงษ์ ประนมศรี
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์ติดต่อ : 089-6688915
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางเพ็ญศรี กุลศิริ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 082-1170274
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายมงกต นิระราช
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์ติดต่อ : 081-5441716
อีเมล์ : PoTToY1999@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายพรชัย อารมณ์สวะ
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ : 089-6200675
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมนึก สิมสิน
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ : 080-1954566
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอารีย์ อารมณ์สวะ
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถรยนต์ (ช่วยราชการกองช่าง)
เบอร์ติดต่อ : 083-3430114
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวชาลิณี บางสุริย์
ตำแหน่ง :
คนงาน (ช่วยราชการกองช่าง)
เบอร์ติดต่อ : 080-6261442
อีเมล์ : Chalinee tle@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายวัฒนา ศรีนาม
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
เบอร์ติดต่อ : 087-9478992
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายศิริวัฒน์ เข็มราช
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายคมกฤช ถวิลการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายกรีฑา วาริกุด
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิทวัฒน์ เครือสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1