นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
99   คน
สถิติทั้งหมด
170335   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

สำนักปลัด

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจีรภัทร บุดดาพงษ์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ : 043859087 ต่อ 605
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกมีชัย ฤาไกรศรี
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ : 082-1169622
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายนิยม สุริยะกมล
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ : 097-2876952
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายนที สังยวน
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 092-5745659
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกศิริพงษ์ วารีขันธุ์
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 087-6404772
อีเมล์ : Cokee20005@windowslive.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุมิตรา สิงห์บัญ
ตำแหน่ง :
นิติกรชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 043-859087
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง -
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายศักดิ์นคร เหลือศิริ
ตำแหน่ง :
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 091-8302459
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกวัชรพงษ์ จิตจักร
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 080-1539561
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวทัดหทัย สุขกลัด
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 081-9652513
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววราภัสร์ ใบมาก
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 061-7623663
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางนิยตา ทิพย์สิงห์
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 098-2699670
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายทรงชัย ทะรังศรี
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเรณุวัตร แสนชมภู
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
เบอร์ติดต่อ : 089-5771477
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกองแก้ว บุษคงคล
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ : 062-4144259
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเอกพล ศรีขันซ้าย
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ : 062-3602120
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิทวัส ภูสำเภา
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 096-9192744
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางริญญารัตน์ เพ็ญพิไชย
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 083-3577677
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายวรวุฒิ นาวารี
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : 062-1967969
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายณนธภัทธ ศรีประไหม
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนิติกร
เบอร์ติดต่อ : 095-6704374
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายเฉลิมพล บุษมงคล
ตำแหน่ง :
พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ : 092-9679227
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายอินทรพักดิ์ นิละปะกะ
ตำแหน่ง :
พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ : 062-9896603
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายพรมมา สัญจรเลิศ
ตำแหน่ง :
พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ : 061-3574031
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายสัญชาติ ศรีประไหม
ตำแหน่ง :
พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ : 082-6913166
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุนันท์ สิมสิน
ตำแหน่ง :
พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ : 062-1851602
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายศิริชัย บุญเรือง
ตำแหน่ง :
พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ : 083-3577679
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายไวยุทธ์ อารมณ์สวะ
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ : 087-2379208
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายทนงศักดิ์ แสงเทพ
ตำแหน่ง :
พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ : 083-6901021
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายธวัชชัย อินทร์ยา
ตำแหน่ง :
พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ : 061-5101694
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเกียรติศักดิ์ โพธิสม
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ : 063-6237339
อีเมล์ : -
หน้าที่ 1ทั้งหมด2
1 2