นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
159   คน
สถิติทั้งหมด
187332   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม เป็นประธานในกิจกรรมรับฟังปัญหาจากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดสิม 

ลงข่าว: 19/01/2565    8   423

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดสิม นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม เป็นประธานในกิจกรรมรับฟังปัญหาจากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดสิม โดยมีคณะผู้บริหารและคณะกรรมการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดสิมร่วมจัดกิจกรรมรับฟังปัญหาจากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดสิม พร้อมทั้งดำเนินการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดสิม เพื่อขับเคลื่อนกิจการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดสิมและเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน อันเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้กล้าแสดงความคิดเห็น และสร้างจิตสำนึกที่ดีอันเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลกุดสิม เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบปัญหาและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ????????????