นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
159   คน
สถิติทั้งหมด
187332   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

คณะผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววิภาวี บุญเรือง
ตำแหน่ง :
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
เบอร์ติดต่อ : 088-5722293 - 043859087 ต่อ 601
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวรรธนะ วงศ์ธิเบศร์
ตำแหน่ง :
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
เบอร์ติดต่อ : 080-7441261 - 043859087 ต่อ 603
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายราเมศร์ เลิศล้ำ
ตำแหน่ง :
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
เบอร์ติดต่อ : 065-3879445 - 043859087 ต่อ 603
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายศุภรศักดิ์ ถวิลการ
ตำแหน่ง :
เลขานุนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
เบอร์ติดต่อ : 093-3802949 - 043859087 ต่อ 602
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญเทศ เศษฤทธิ์
ตำแหน่ง :
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
เบอร์ติดต่อ : 089-9662507 - 043859087 ต่อ 602
อีเมล์ :
หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1