นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
66616   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

ข้อมูลทั่วไป

อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดสิม
ประมวลผลคุณธรรมและความโปร่งใส
รายรับ-รายจ่าย ปี2563
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2564
โครงสร้างของเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1