นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
66616   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

แผนงานต่างๆ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงาน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1