นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
86   คน
สถิติทั้งหมด
129127   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

เทศบัญญัติ/แผนงานต่างๆ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
เทศบัญญัติด้านสาธารณสุข
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗o)
แผนการดำเนินงาน


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1