นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
66616   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
09/06/2564 : ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดสิม ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2564 : ประชาสัมพันธ์คู่มือวัคซีนโควิด 19
02/06/2564 : ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
28/04/2564 : ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
03/05/2564 : ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางเอื้อสุรำนาจ
28/04/2564 : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลักเมือง หมู่ที่ ๔,๑๐ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
05/04/2564 : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สายบ้านลุงเสย
05/04/2564 : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารถจักรยานยนต์
16/04/2564 : ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลักเมือง หมู่ที่ ๔,๑๐ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
05/04/2564 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลักเมือง หมู่ที่ ๔,๑๐ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
01/04/2564 : ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนกาสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดสิม (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/03/2564 : ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดสิม ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2564 : ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลักเมือง หมู่ที่ ๔,๑๐ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
16/03/2564 : ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลักเมือง หมู่ที่ ๔,๑๐ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
10/03/2564 : ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลักเมือง หมู่ที่ ๔,๑๐ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
08/03/2564 : ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนายไพรวงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
25/02/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดสิม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
25/02/2564 : ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองร้านลาบถึงบ้านลุงชำนาญ หมู่ที่ 18 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
25/02/2564 : ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนายไพรวงศ์ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
25/02/2564 : ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายมิ่งเมือง 2 สายออกนาเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>