นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
89   คน
สถิติทั้งหมด
129130   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุุณธรรมและความโปรงใส
รายการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลกุดสิม ปีงบประมาณ 2563
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2564
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2562-2563
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2565
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2565
รายงานผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลกุดสิม ปีงบประมาณ 2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1