นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
11   คน
สถิติทั้งหมด
66615   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

ข้อมูล ITA

o1. โครงสร้างหน่วยงาน
o2. ข้อมูลผู้บริหาร
o3. อำนาจหน้าที่
o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5. ข้อมูลการติดต่อ
o6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7.ข่าวประชาสัมพันธ์
o8. Q&A
o9. Social network
o10. แผนดำเนินงานประจำปี
o11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-service
o18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19. รายงานการกำกับติตตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดพัสดุรายเดือน (สขร.1)
o24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
o25. นโยบายการบริหารทรัพากรบุคคล
o26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29. แนวปฏิบัติการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจตและประพฤติมิชอบ
o30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37. การดำเนินการเพื่อจัดการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
o41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1