นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
66616   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อ - นามสกุล :
นายประเสริฐ เพ็งพุฒ
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
เบอร์ติดต่อ : 087-9502536
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
สิบเอกบวร บุ่งอ้อม
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวชลธิชา บุษดี
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายพรชัย ไชยคำมิ่ง
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายจำนงค์ เครือศรี
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายวุฒิชัย โพธิสม
ตำแหน่ง :
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายสัญชาติ ศรีประไหม
ตำแหน่ง :
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายอารัญ ศรีประไหม
ตำแหน่ง :
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายมงคล พิมพ์เภา
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1