นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
90   คน
สถิติทั้งหมด
129131   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

การป้องกันการทุจริต

มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
กำหนดหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมุลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1