นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
89   คน
สถิติทั้งหมด
129130   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

กองคลัง

ชื่อ - นามสกุล :
นางนิดาวรรณ เผือดผุด
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
เบอร์ติดต่อ : 089-8412681
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุมาลี ปัทมารัง
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ : 091-8675846
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนิภาภรณ์ สังวาลย์รัมย์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ : 087-2133438
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
ว่าง
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางปริศนา โคกลือชา
ตำแหน่ง :
นักวิชาพัสดุชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 082-3162735
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายปราการ บษุมงคล
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 087-8250258
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางพนิดา มิทำมา
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ : 082-8455758
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางอัปสร โพธิสม
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ : 083-3389809
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววลัยพร ทิพสิงห์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 064-1527052
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนัยนา ถ้ำแก้ว
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ : 082-2543469
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวศิริลักษณ์ อารมณ์สวะ
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ
เบอร์ติดต่อ : 080-7698310
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1