นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
84   คน
สถิติทั้งหมด
155944   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

สมาชิกสภาเทศบาล

ชื่อ - นามสกุล :
นายพินิจ ศรีนาม
ตำแหน่ง :
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิม
เบอร์ติดต่อ : 062-1133396
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางวิลอล ถวิลการ
ตำแหน่ง :
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิม
เบอร์ติดต่อ : 086-2269044
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายภูวนัย ทะรังศรี
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม เขต๑
เบอร์ติดต่อ : 098-1543104
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางดอกรัก วรวัฒน์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม เขต๑
เบอร์ติดต่อ : 064-8731817
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายหัตถชัย นิละปะกะ
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม เขต๑
เบอร์ติดต่อ : 085-7514430
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายนิมิต ถวิลการ
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม เขต๑
เบอร์ติดต่อ : 062-3699092
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางนภารัตน์ ทะรังศรี
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม เขต๑
เบอร์ติดต่อ : 093-4164474
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเทิดภูมิ มะลิขจร
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม เขต๒
เบอร์ติดต่อ : 086-2363522
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายทวีศิลป์ มิทำมา
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม เขต๒
เบอร์ติดต่อ : 080-9856463
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายมิตรชาย ศรีหาพล
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม เขต๒
เบอร์ติดต่อ : 083-8708081
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางกิฬารัตน์ สายสุริย์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม เขต๒
เบอร์ติดต่อ : 089-0714630
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางดวงจันทร์ บุษมงคล
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม เขต๒
เบอร์ติดต่อ : 098-1188790
อีเมล์ :
หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1