นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
156   คน
สถิติทั้งหมด
187329   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี พ.ศ.2564
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี พ.ศ.2565
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ “วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น”
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2565
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2566


หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1