นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
66616   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

หัวหน้าส่วนราชการ

ชื่อ - นามสกุล :
พันจ่าเอกศิวานันท์ จารุชัยศิริวรกุล
ตำแหน่ง :
ปลัดเทศบาลตำบลกุดสิม (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
เบอร์ติดต่อ : 043859087 ต่อ 604
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายชาญชัยนันท์ ธนสิทธิ์กุลโชติ
ตำแหน่ง :
รองปลัดเทศบาลตำบลกุดสิม (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุพรรณา ฐานสินพูล
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
เบอร์ติดต่อ : 043859087 ต่อ 605
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางนิดาวรรณ เผือดผุด
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
เบอร์ติดต่อ : 043859087 ต่อ 607
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเฉลิมวิช เผื่อดผุด
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
เบอร์ติดต่อ : 043859087 ต่อ 609
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายปริญญา รัตนวรรณี
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษาระดับกลาง)
เบอร์ติดต่อ : 043859087 ต่อ 610
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประเสริฐ เพ็งพุฒ
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
เบอร์ติดต่อ : 043859087 ต่อ 612
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพิศสมัย เพ็ญธิสาร
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ : 043859087 ต่อ 611
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1