นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
88   คน
สถิติทั้งหมด
129129   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

กองสวัสดิการสังคม

ชื่อ - นามสกุล :
นายพิศสมัย เพ็ญธิสาร
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ : 095-6717936
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธนากร แสนสุมา
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคระห์(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ : 086-2416392
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวชใบพร คำจันทร์
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 082-8585377
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางพิระดา นิละปะกะ
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 088-3003149
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางอัชราพร สังยวน
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 081-6620902
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนภาพร สิทธิจินดา
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 065-2432045
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวรรณกร สกุลซ้ง
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ : 094-1795699
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายคงเดช มัจฉาผาย
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ : 095-8919485
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายชะยิน อัยวรรณ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 089-3971890
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววิภารัตน์ ศรีวรขันธุ์
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ : 096-3189904
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1