นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
89   คน
สถิติทั้งหมด
170325   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

06/12/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูผาด่าง หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2023 : จ้างถมดินบริเวณสวนสาธารณะใต้อ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2023 : ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑๒๐ ซีซี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2023 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มโพธิ์ชัย - ไปห้วยยูง หมู่ที่ ๑ บ้านกุดปลาค้าว ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2023 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แสนสุมา หมู่ที่ ๘ บ้านสมสนุก ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2023 : จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมลาน คสล. บริเวณหลังตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม หมู่ที่ ๑๖ บ้านคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2023 : จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนิมิตใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานสวนสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2023 : ซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2023 : จ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อขยะเทศบาลตำบลกุดสิม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2023 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2023 : ซื้อสารกำจัดยุงลายพร้อมน้ำยากำจัดยุง (สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/06/2023 : ซื้อวัสดุสำหรับโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำและการเอาชีวิตรอดในน้ำ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2023 : ซื้อวัสดุสำหรับโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำและการเอาชีวิตรอดในน้ำ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2023 : ซื้อวัสดุสำหรับโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำและการเอาชีวิตรอดในน้ำ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2023 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2023 : จ้างขุดลอกรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ และทางระบายน้ำที่ตื้นเขินอุดตันทางน้ำพร้อมขนทิ้ง ภายในเขตตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2023 : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบัส) ทะเบียนหมายเลข 40-0127 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2023 : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและโรงเรียนในเขตเทศบาลในระดับอนุบาลและเด็ก ป.๑-ป.๖ ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/06/2023 : ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและโรงเรียนในเขตเทศบาลในระดับอนุบาลและเด็ก ป.๑-ป.๖ ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จำนวน ๓ แห่ง
30/05/2023 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคมสายรอบอ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง หมู่ที่ ๔,๘,๑๕,๑๖ บ้านดอนแก้ว ตำบลคุ้มเก่า
29/05/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทับทิม หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างกระต่าย หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


หน้าที่ 1ทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>