นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
88   คน
สถิติทั้งหมด
129129   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

20/01/2023 : จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายโรงปุ๋ย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2023 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2023 : จ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อขยะเทศบาลตำบลกุดสิม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : จ้างซ่อมแซมคอสะพานห้วยบงพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิ่งเมือง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดกลางคุ้มเก่า หมู่ที่ ๑๘ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเชื่อม 2 ระบบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้มจุ่มสแตนเลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์เบนซิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/01/2023 : จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนหลังที่ ๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดสิม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/01/2023 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/12/2022 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานสวนสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/12/2022 : ซื้อวัสดุตามโครงการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ (EM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/12/2022 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/12/2022 : จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบห้วยกุดสิม หมู่ที่ ๑ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/12/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานสวนสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/12/2022 : จ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.และปรับปรุงถนน คสล. สายหลักเมือง หมู่ที่ ๘ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/12/2022 : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายต้นยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2022 : จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจัดทำเป็นรูปเล่มหนังสือ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2022 : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายสามดาว หมู่ที่ 15 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2022 : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และปรับปรุงถนน ซอยโชคชัย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2022 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2022 : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนหมายเลข กข 7163 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2022 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2022 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2022 : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายมเหศักดิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2021 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเชอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2