นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
66616   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

01/03/2021 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเชอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2020 : จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบาย คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.และบ่อพักน้ำ คสล.และฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหลักเมือง (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/12/2020 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/12/2020 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/12/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบาย คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.และบ่อพักน้ำ คสล.และฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหลักเมือง (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/12/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบาย คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.และบ่อพักน้ำ คสล.และฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหลักเมือง (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/12/2020 : ซื้อผ้าไตร,เครื่องไทยธรรมและวัสดุอื่นๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ 5 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2020 : ซื้อจัดซื้อถังขยะยางรถยนต์พร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2020 : ซื้อผ้าไตร,เครื่องไทยธรรมและวัสดุอื่นๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ 5 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2020 : ซื้อผ้าไตร,เครื่องไทยธรรมและวัสดุอื่นๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ 5 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2020 : ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2020 : ซื้อจัดซื้อถังขยะยางรถยนต์พร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2020 : ซื้อจัดซื้อถังขยะยางรถยนต์พร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2020 : จ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/10/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.และก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหลังร้านรวมชัย หมู่ที่ 6 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/10/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.และก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหลังร้านรวมชัย หมู่ที่ 6 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/10/2020 : ซื้อผ้าไตร ,เครื่องไทยธรรม และวัสดุอื่นๆ ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2020 : ซื้อถังฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 18 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2020 : จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/03/2020 : จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2020 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2020 : จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1246 , 82-0084 , 81-8403 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1