นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
66616   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

ข่าวประกาศ

ค้นหาจาก :
18/05/2564 : ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 18
18/11/2563 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 70
18/11/2563 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกุดสิม 56
18/11/2563 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 57
03/11/2563 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 68
30/09/2563 : ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 72
30/09/2563 : ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 39
30/09/2563 : ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 30
28/09/2563 : ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการดูแลรักษาทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 32
28/09/2563 : ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 31
03/02/2563 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลกุดสิม 39
11/02/2562 : ประชาสัมพันธ์รับ (ย้าย) พนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่น 66
14/04/2561 : โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณหลังโรงฆ่าสัตว์ (กองช่าง) 48
06/04/2561 : โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.ซอยข้างบ้านนางบัวซ้อน อารมณ์สวะข้านปั้นนํ้ามันทางไปบ้านกุดตอแก่นบ้านดอนแก้วพัฒนา หมู่ที่17 ต.คุ้มเก่า (กองช่าง) 75
30/01/3104 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมใฝปิดตะแกรงเหล็กและฝาปิด คสล.สายหลักเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 62
05/01/2561 : ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดจ้าง เปลี่ยแปลงแผนจัดจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.สายหลักเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ 34
03/01/2561 : ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. รูปตัวยูพร้องปิดตะแกงเหล็ลง หมู่8 47
21 ส.ค. 2560 : ราคากลางค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม พร้อมดาด คสล.บริเวณทางเข้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ ใต้อ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า 38
21 ส.ค. 2560 : ราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินชั่วคราว 34
24 เม.ย. 2560 : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต,เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในเขตเทศบาล จำนวน 2 โครงการ 36


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1