นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
88   คน
สถิติทั้งหมด
129129   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. (๙ ธันวาคม ๒๕๖๔) ณ ห้องโสมพมิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม รับมอบใบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๔ ในระดับ A โ 

ลงข่าว: 20/01/2565    5   229