นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
66616   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

ในวันอังคาร ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา๑๐.๐๐น. ด้วย เทศบาลตำบลกุดสิม ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดสิม มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารรือ และ แจ้งให้ทราบเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย พันจ่าเอก ศิวานันท์ จารุชัยศิริวรกุ 

ลงข่าว: 02/02/2564    7   48