คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลกุดสิม
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง